De Medicijnkom

Praktijk voor Bewust Leven  


FAMILIE OPSTELLING


Bij een familie opstelling is je familie het syteem en wordt als zodanig opgesteld. Het is een zeer interessant systeem. Iedereen heeft familie en de hele familie zit in jou. Alles wat wij doen en ervaren is van invloed op de hele familie.  Een systeem streeft altijd naar evenwicht en het familie systeem hanteert een aantal belangrijke wetmatigheden om dit te bereiken. Het is de bedoeling dat we ons houden aan deze wetten. Echter.........., niemand doet dat.

 In dit systeem spelen de juiste verantwoordelijkheid nemen en schuld en onschuld een grote rol. 

De kunst is om niet de patronen en verwikkelingen van onze voorouders mee te nemen, maar alleen hun kracht en onvoorwaardelijke liefde. Dan komen we op eigen benen te staan.Praktisch:

In een familie opstelling sta je zelf niet opgesteld. Je kiest een representant die voor jou gaat representeren.  Omdat een familie uit meer mensen bestaat,  werken we hier met een groep mensen. Degenen die representeren zijn dienstbaar aan de familie van degene die een vraag heeft(vraagsteller). Representanten zijn belangrijk en worden ook geraakt door de emoties en gevoelens die zij ervaren.


Elke maand is er een familie opstelling in mijn praktijk ruimte aan de Willemstraat in Eindhoven. Voor data, zie agenda.